PM-kokeiden säännöt

PM-kokeiden säännöt

 

Suomenajokoirien Pohjois-Karjalan kennelpiirin aluelohkojen valintakokeiden säännöt.

Alla olevat säännöt on hyväksytty P-K:n kennelpiirin kokouksessa 29.3.2006

(11 ja 13 kohta päivitetty 27.02.2021)

Pohjois-Karjalan kennelpiirin aluelohkokokeet ovat valintakokeet aluekarsintakokeita varten. Aluekarsintakokeet järjestetään kennelpiirin mestaruuskokeiden yhteydessä ja niitä kutsutaan piirinmestaruuskokeiksi. Piirinmestaruuskokeet järjestetään kahtena yksipäiväisenä kokeena, koiran on osallistuttava molempina päivinä kokeeseen. Piirinmestaruuden saavuttaa se koira, joka on osallistunut molempien päivien kokeeseen ja saavuttanut palkintosijaan oikeuttavan tuloksen ja, jolla on yhteenlaskettuna paras tulos. Mikäli pisteet ovat tasan, ratkaisevat voittajan ajominuutit, mikäli nämäkin ovat samansuuruiset, piirinmestaruus jaetaan. Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvat 15 aluelohko-kokeesta valittua koiraa, sekä edellisen vuoden piirinmestari. Piirinmestaruuskokeet loppuun suorittaneista koirista valitaan edustajat Idän Valinta -kokeeseen, sekä muihin kutsukilpailuihin.

Aluelohkokokeisiin voivat osallistua koirat, jotka ovat saavuttaneet ajokokeissa 1. palkinnon. Jos edellä mainittu tulos on saavutettu lumikelillä, niin koiralla on oltava myös palkintosijaan oikeuttava tulos saavutettuna sulalla kelillä järjestetyssä ajokokeessa.

Aluelohkokokeet järjestetään yksipäiväisinä eri lohkoissa samanaikaisesti ja järjestämisessä noudatetaan vuorotteluperiaatetta.

Järjestäjillä on oikeus periä osallistumismaksu, joka kattaa koiranomistajan ja palkintotuomareiden ruokailu- ja majoituskulut.

Kennelpiiri nimeää kokeiden ylituomarit ja heidän varamiehensä ajavien koirien jaoston esityksestä. Kokeiden ylituomarit eivät saa olla koetta järjestävästä lohkosta.

Osanottajat varaavat tarvitsemansa palkintotuomarit sekä vastaavat heidän kuljetuksestaan.

Kokeen järjestäjä ei vastaa koiranomistajille, palkintotuomareille, koirille tai omaisuudelle kilpailun tai matkan aikana sattuneista vahingoista.

Aluelohkojako on seuraava:

1 Lohko: Eno, Juuka, Kontiolahti, Lieksa, Nurmes, Valtimo.

2 Lohko: Ilomantsi, Joensuu, Kiihtelysvaara, Tuupovaara.

3 Lohko: Kesälahti, Kitee, Pyhäselkä, Tohmajärvi, Värtsilä.

4 Lohko: Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä.

Kokeisiin osallistuvan koiranomistajan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiranomistaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta..

Koiranomistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman koiranomistajan koira kilpailee sen omistajan kennelpiirin mestaruudesta, jonne koira on pääasiassa sijoitettu.

Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.

Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa.

10§ Kokeeseen osallistuakseen koiran tulee olla palkittu näyttelyssä vähintään laatuarvostelun maininnalla hyvä, (entisillä näyttelysäännöillä 2. palkinnolla) koiran täytettyä 15 kk.

11§  Mikäli johonkin aluelohkokokeeseen ei ilmoittaudu riittävää määrää(3 kpl) koiria, kyseisen lohkon koira / koirat siirretään siihen lohkoon, joka on koiramäärältään pienin. Mikäli aluelohkokokeisiin ilmoittautuu yhteensä 20 koiraa tai vähemmän, ei pidetä karsintakokeita lainkaan vaan ilmoitetut koirat siirtyvät kilpailemaan suoraan kennelpiirin mestaruudesta 2- päiväisessä pm-kokeessa.

12§ Valittaessa koiria aluelohkokarsintakokeesta piirinmestaruuskokeeseen noudatetaan kulloinkin voimassa olevia kennelliiton vahvistamia karsintakokeiden järjestämis- ja valintaohjeita. Nämä ohjeet on liitettävä näihin sääntöihin.

13§  Lohkokokeista valitaan suoraan piirinmestaruuskokeeseen 1 koira mikäli kokeeseen osallistuu 3-5 koiraa, 2 koiraa mikäli osallistujia on 6-8 ja 3 koiraa mikäli osallistujia on 9 tai sitä enemmän.

14§ Joukkueenjohtaja nimeää loput koirat piirinmestaruuskokeeseen lohkokokeissa saavutettujen pistemäärien perusteella.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama pistemäärä, ratkaisee ajominuutit. Lisäksi joukkueenjohtaja nimeää tarpeellisen määrän varakoiria saavutetun pistemäärän perusteella.

15§ Aluelohkokokeiden ylituomarit yhdessä kokeen järjestäjän kanssa huolehtii siitä, että kokeiden tulokset ovat mahdollisimman pian kokeen päättämisen jälkeen Suomen Ajokoirajärjestön koiratietokannassa mistä joukkueenjohtaja voi ne tarkistaa

16§ Aluelohkokokeiden ylituomari ilmoittaa ennen kokeen päättymistä suoraan kokeesta valittujen koirien omistajille valinnasta.

17§ Joukkueenjohtaja ilmoittaa nimeämiensä koirienomistajille valinnasta.

18§ Joukkueenjohtaja ilmoittaa kaikki koirat varakoirineen piirinmestaruuskokeen järjestäjälle.

19§ Koiranomistaja on velvollinen ilmoittamaan piirinmestaruuskokeen järjestäjälle, mikäli on estynyt osallistumaan kokeeseen.

20§ Piirinmestaruuskokeen järjestäjät kutsuvat tarvittaessa varakoirat.

21§ Koiranomistajat ilmoittavat palkintotuomarinsa piirinmestaruuskokeen järjestäjälle.

22§ Kennelpiirin on toimitettava nämä säännöt liitteineen lohkokokeiden järjestäjille ja joukkueenjohtajille vuosittain.

23§ Näitä sääntöjä koskevat muutokset vahvistaa kennelpiirin vuosikokous, kuultuaan piirin ajavien koirien jaostoa.

KETUNAJOKOKEIDEN PIIRINMESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT

Alla olevat säännöt hyväksytty P-K:n kennelpiirin kokouksessa 29.3.2006

Kokeiden järjestämisoikeus ja järjestäminen

Piirinmestaruuskokeita saavat järjestää Pohjois-Karjalan kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset. Esityksen kennelpiirille tekee Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys.

Piirinmestaruuskoe järjestetään vuosittain, viimeistään yksi (1) viikko ennen idänlohkon valintakoetta. Koe on samalla karsintakoe idänlohkon valintakokeeseen.

Kokeiden anominen

Kokeiden järjestämisoikeutta on anottava Pohjois-Karjalan kennelpiirin hallitukselta sen kulloinkin ilmoittaman ajan puitteissa. Mahdollisuuksien mukaan on kokeen järjestäminen vuoroteltava kokeeseen osallistumaan oikeutettuja rotuja harrastavien yhdistysten kesken.

Koeluokat

Piirin mestaruudesta kilpaillaan korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saavuttanut koira. Kokeessa noudatetaan kaikilta osin Suomen Kennelliitto ry:n vahvistamia KEAJ-kokeen sääntöjä.

Osallistumisoikeus

Osallistujan on oltava SKL-FKK:n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaajalla/omistajalla riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen.

Piirinmestaruuskokeeseen osallistuvan koiran tulee olla palkittu koiranäyttelyssä 15 kk täytettyään vähintään laatuarvostelun 2. palkinnolla tai palkinnolla hyvä.

Koirien karsinta kokeeseen

Mikäli koiria ilmoittautuu kokeeseen enemmän kuin kymmenen (10) koiraa, valitaan kokeeseen vain ne koirat, joilla on aikaisemmin palkintosijaan oikeuttava tulos ketunajokokeissa sekä edellisen vuoden piirinmestari itseoikeutettuna. Itseoikeutetun piirinmestarin osallistumisesta on sen omistajan ilmoitettava ilmoittautumisajan kuluessa kokeen järjestäjille.

Kokeessa voidaan arvostella myös sellaisia koiria, jotka eivät kilpaile piirinmestaruudesta, mutta piirinmestaruudesta kilpailevat koirat ovat etusijalla. Koiranomistajan on varattava kokeeseen kaksi (2) palkintotuomaria.

Muut ohjeet

Mestaruuskiertopalkinto luovutetaan kokeen yhteydessä. Kiertopalkinnon saa omakseen koira, joka on saanut siihen kolme kiinnitystä. Näitä sääntöjä koskevat muutosesitykset on tehtävä Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry:lle. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain Pohjois-Karjalan kennelpiirin vuosikokouksen päätöksellä.