Vuoden koira ja Lavikaisen Pytty

Vuodenkoira ja Lavikaisen pytty

 

1. KILPAILUN NIMI

Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry:n kilpailu ”VUODEN KOIRA” jäniksen ja ketun ajokokeissa kilpaileville suomenajokoirille.

2. PALKINTO JA KILPAILUAIKA

Kiertopalkinto on näyttävä pokaali, joka jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Palkinnon myöntää Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry:n johtokunta. Palkinnosta kilpaillaan kalenterivuosittain. Kiertopalkinto katkeaa saman omistajan saadessa kolme kiinnitystä palkintoon.

3. KILPAILUUN ILMOITTAUTUMINEN

Koiranomistajan tulee ilmoittaa kalenterivuoden 1.1 – 31.12 aikana koiransa saamat tulokset 31.1 mennessä yhdistyksen sihteerille tai puheenjohtajalle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, missä kokeissa tulokset on saavutettu.

4. KIERTOPALKINNON MYÖNTÄMISPERUSTEET

Koiranomistajan tulee olla Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen ry:n jäsen ja jäsenmaksun tulee olla maksettu kuluvalta kilpailukaudelta. Pisteet kilpailuun lasketaan seuraavan taulukon mukaan:

Suomen mestaruus, jänis/kettu15 pistettäosallistumisesta
5 p.
Idän valinta voitto, jänis/kettu83
Piirin mestaruus, Jänis/kettu62
Yhdistyksen mestaruus72

Yllämainituista kokeista otetaan mukaan pisteet, voitosta, osallistumisesta sekä kaksipäiväisen kokeen paremmasta palkintosijasta.

Muista tuloksista saatavat pisteet:

AJOK I /KEAJ 14 p.
AJOK 2/KEAJ 23 p.
AJOK 3/KEAJ 32 p.

Muista tuloksista otetaan mukaan pisteiden laskuun kolmen ilmoitetun kokeen tulos kalenterivuodelta.

Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry:n johtokunta käsittelee määräaikaan mennessä tulleet kirjalliset ilmoittautumiset ja määrää sääntöjen mukaan koirien keskinäisen järjestyksen. Jos useampi koira on samalla pistemäärällä, ratkaistaan Vuoden Koira -titteli seuraavasti:

a) korkeimmat yhteenlasketut pisteet

b) korkein yksittäinen pistemäärä

c) pisteet Suomen mestaruus ja Idän Valinta kokeista

d) arvotaan

Kilpailun voittaneen koiran omistaja saa kiertopalkinnon vuodeksi haltuunsa.

                                                         Voitosta        Osallistumisesta

Suomenmestaruuskoe, jänis/kettu          15  p                    5 p

Idän valinta jänis/kettu                          8  p                     3 p

Piirinmestaruus, jänis/kettu                   6   p                    2 p

Yhdistyksen mestaruuskoe                      7  p                     2  p

Esim. pisteiden laskusta:

Koira on mukana Suomen mestaruudessa, tuloksella AJOK 2, Idän valinnassa toinen tuloksella AJOK 3, Piirinmestaruudessa voittaa tuloksella AJOK 1, Lohkon karsinnassa AJOK 1 ja ”Susirajan Pamauksessa” voittaa mestaruuden tuloksella AJOK 2, sekä ajaa kalenterivuoden aikana AJOK 1 kaksi kertaa ja AJOK 2 kerran ja AJOK 3 kaksi kertaa.

 osallistuminentulos 
Suomen mestaruus5 pist3 pist=8
Idän valinta3 pist2 pist=5
Piirinmestaruus 6 pist2 pist4 pist=12
”Susirajan Pamaus”  7 pist2 pist3 pist=12
Lohkon karsinta 4 pist  =4
Ajokokeet AJOK 1 4+4, pist  =8
yht.  49

Vuoden Kettukoira tittelin voittajan pisteet lasketaan vastaavasti samalla laskutavalla.

5. KILPAILU TULOKSEN JULKISTAMINEN

Kiertopalkinnon voittaneen koiran omistajalle lähetetään tiedonanto voitosta vuosikokouskutsun yhteydessä. Kilpailun tulokset ja voittaneen koiran pistemäärä kirjataan yhdistyksen toimintakertomukseen sekä julkaistaan tapahtumakalenterissa.

6. KIERTOPALKINNON KAIVERRUS, SÄILYTYS JA HUOLTO

Voittaneen koiranomistajan on omalla kustannuksellaan kaiverrutettava kiertopalkinnon jalustassa olevaan laattaan vuosiluku, koiran nimi, pistemäärä ja omistajan nimi (esim. 2005, Ajuri, 35 p om. Aimo Ajaton).

Koiranomistajan tulee säilyttää kiertopalkintoa sen arvon mukaisesti vuoden ajan ja tarvittaessa hänen tulee huoltaa kiertopalkintoa. Koiranomistajan tulee palauttaa kiertopalkinto kaiverrettuna ennen seuraavaa vuosikokousta.

7. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry:n johtokunta voi ainoastaan muuttaa näitä sääntöjä.

8. SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Nämä säännöt on hyväksytty Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistys ry:n johtokunnan kokouksessa 19.1.2006.

JOHTOKUNTA

Lavikaisen Pytty-Kilpailun säännöt

Lavikaisen Pytty-kilpailuun ilmoitettavan koiran kilpailukauden koetulokset tulee olla saavutettu Pohjois-Karjalan Ajokoirayhdistyksen jäsenen omistuksessa ja hallinnassa. Koiran tulee olla jäsenen omituksessa ja hallinnassa myös ilmoittautumisajan. Kilpailu on kalenterivuosi 1.1-31.12. ja ilmoittautumisaika 1.1-31.1.

Ilmoittautumiset tulee osoittaa yhdistyksen sihteerille.Ilmoittautumisessa tulee käydä ilmi koiran saavuttamat ajokoetulokset kolmesta kokeesta-koeaika-ja paikka,pistemäärä ja ajominuutit. Vähintään yhden koetuloksen tulee olla paljaan maan kokeesta. Kolmen kokeen yhteenlaskettu tulos ratkaisee voittajan. Jos pisteet menevät tasan, voittajan ratkaisee yhteenlasketut ajominuutit.
Kilpailun voittaja julkistetaan ja palkitaan kiertopalkinnolla vuosikokouksessa.