Yhdistyksen rekisteriseloste

31.8.2017

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1       Rekisterin nimi

Pohjois - Karjalan ajokoirayhdistys ry jäsenrekisteri

2       Rekisterinpitäjä

Nimi:                                               Pohjois - Karjalan ajokoirayhdistys ry
Verkkosivut:                                pohjoiskarjalanajokoirayhdistys.yhdistysavain.fi
Osoite:                                           Kukkolankatu 2 c33 80200 Joensuu
Puh.                                                 050-5234360    
Sähköposti:                                  raimo.peltonen@telemail.fi

2.1            Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Jäsenistön antamat puhelinnumerot julkaistaan yhdistyksen tapahtumakalenterissa palkintotuomariluettelossa jäsenen suostumuksella.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka.  Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

  • Jäsenyystiedot
  • Jäsenmaksutiedot
  • Lisätiedot (osoite, puhelinnumero)

 

 

5       Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. Jäsenen suostumuksella jäsen puhelinnumero julkaistaan tapahtumakalenterissa ja yhdistyksen kotisivuilla tuomariluettelossa.

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Manuaalisen aineistoa ei ole jatkuvasti käytössä, se käsitellään tietosuojan vaatimalla tavalla käytön jälkeen.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Pohjois - Karjalan ajokoirayhdistys ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on esitettävä asianomaiselle rekisterinpitäjälle.
 

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.