Vuosikokous 2021

14.3.2021

POHJOIS KARJALAN AJOKOIRAYHDISTYS                                   ESITYS- ja ASIALISTA

VUOSIKOKOUS 2021

HOTELLI JULIE

13.03.2021 klo 18:00

ETÄYHTEYDET AVATAAN KLO 17:30 ALKAEN

 

1) kokouksen avaus

2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa sekä suoritetaan jäsenyyden ja valtakirjojen tarkastus

3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4) hyväksytään kokouksen työjärjestys

5) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja hallinnontarkastajien lausunto

6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

7) vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8) valitaan johtokunnan puheenjohtaja

- ei erovuoroinen

 

9) valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

- erovuorossa: Ritva Pirhonen, Jussi Keronen, Matti Vaakanainen, Marko Laukkanen

 

10) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varahenkilöä tarkastamaan alkaneen toimintavuoden tilejä ja hallintoa

11) käsitellään muut jäsenten esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat

- Hallituksen esitys piirinmestaruuskokeen sääntömuutoksista, jotka tulisivat käsittelyyn kennelpiirin vuosikokouksessa 2022.

  • 2§ Aluelohkokokeisiin voivat osallistua koirat, jotka ovat saavuttaneet ajokokeissa 1. palkinnon. Jos edellä mainittu tulos on saavutettu lumikelillä, niin koiralla on oltava myös palkintosijaan oikeuttava tulos saavutettuna sulalla kelillä. Koiranomistaja vastaa siitä, että hänen ilmoittamallaan koiralla on osallistumisoikeus kokeeseen.
  • 6§ Osanottajat varaavat kaksi palkintotuomaria kokeeseen sekä vastaavat heidän kuljetuksestaan.
  • 11§ Mikäli johonkin aluelohkokokeeseen ei ilmoittaudu riittävää määrää(3 kpl) koiria, kyseisen lohkon koira / koirat siirretään siihen lohkoon, joka on koiramäärältään pienin. Mikäli aluelohkokokeisiin ilmoittautuu yhteensä 20 koiraa tai vähemmän, ei pidetä karsintakokeita lainkaan vaan ilmoitetut koirat siirtyvät kilpailemaan suoraan kennelpiirin mestaruudesta 2- päiväisessä pm-kokeessa.
  • 13§ Lohkokokeista valitaan suoraan piirinmestaruuskokeeseen 1 koira mikäli kokeeseen osallistuu 3-5 koiraa, 2 koiraa mikäli osallistujia on 6-8 ja 3 koiraa mikäli osallistujia on 9 tai sitä enemmän.
  • 15§ Aluelohkokokeiden ylituomari yhdessä kokeen järjestäjän kanssa huolehtii siitä, että kokeiden tulokset ovat mahdollisimman pian kokeen päättämisen jälkeen Suomen Ajokoirajärjestön koetietokannassa mistä joukkueenjohtaja voi ne tarkistaa.

 

- Puheenjohtajan kulukorvaus korkeintaan 300 euroa vuonna 2021

- Sihteerin kulukorvaus korkeintaan 300 euroa vuonna 2021

 

12) valitaan tarvittavat edustajat järjestöjen ja yhdistysten kokouksiin

- kennelpiirin vuosikokousedustus(etäkokous)

- Suomen ajokoirajärjestön vuosikokousedustus

 

13) käsitellään muut esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöksiä.

14) kokouksen päättäminen.

 

TILINPÄÄTÖS

tähän tulee tilinpäätös

 

TOIMINTAKERTOMUS 2020

Vuosi 2020 oli lähes kokonaan poikkeustilan ja erikoistilan muokkaamaa. Covid-19 virus myllersi ympäri maapalloa ja Pohjois-Karjalakin sai osansa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ohjeisti kokoontumisia ja erilaisia rajoituksia keväästä joulukuun loppuun asti. Riskiryhmäläiset olivat ennen kaikkea rajoitetumpia henkilöitä liikkeissään ja heidän suojakseen tehtiin erilaisia rajoituksia. Yleiselläkin tasolla Covid kurautti monen järjestötoiminnan taloutta ja näin kävi myöskin meille. Näyttelyitä ja kokeita peruutettiin ympäri Suomen.

SuviKarelia 2020 siirrettiin ensin elokuulle ja myöhemmin peruttiin kokonaan. Näyttelyn siirtämisestä muuhun ajankohtaan kannattaa miettiä tarkkaan. Varsinkin näin Covidin aikana uuden näyttelyn ajankohta voi olla este monelle ja näin ollen he ovat oikeutettuja ilmoittautumismaksujen palautukseen kokonaisuudessaan. SuviKarelian toimikunta päätti palauttaa osallistumismaksut kokonaan niitä hakeneille. Järjestäjä pidätti pelkästään kulumaksuna itselleen 5 euroa/koira. Peruuttamisesta pidettiin toimikunnassa äänestys jonka tulos oli peruuttamisen puolesta 7-1. Ajokoirayhdistys äänesti järjestämisen puolesta. SuviKarelia 2020 tukimaksut olivat yhteensä 8000 euroa, joista kulujen jälkeen jäi 6000 euroa eli tappiota tuli jonkin verran.

Kesätapahtuma 2020 peruttiin. Syynä perumiseen oli Covid-rajoitukset ja peruuntunut SuviKarelia.

Ajavienkoirien erikoisnäyttely Enossa 15.08.2020 järjestettiin. Päävastuu järjestelyistä luovutettiin Enon Eränkävijöille ja Kontiolahden Erämiehille. Erikoisnäyttely oli samalla Idän valinnan tukinäyttely. Näyttelyn tuotolla rahoitettiin Idän valinnan kuluja. Erikoisnäyttelyyn ilmoittautui 45 koiraa.

Junnuhaukut peruttiin. Ajokoirayhdistys lupasi palkinnot kokeeseen, mutta luonnollisesti palkintoja ei tarvinnut. Nuorten Kilpa edustus valittiin lohkon kokeiden yhteydessä. Parhaan pistemäärän saavuttanut valittiin edustajaksi ajokoirayhdistyksen hallituksen päätöksellä. Aleksi Tolvanen selviytyi parhaaksi. Nuorten Kilpa peruttiin eikä luonnollisesti Aleksi saanut edustusmatkaa.

Seniorikoe järjestettiin 12.09.2020 Pohjois-Karjalan kennelmiehet ry:n toimesta Joensuussa. Kokeeseen osallistui 5 senioria. Perinteisestä poiketen koe oli yksipäiväinen. Ensimmäisen päivän muistelutuokio oli jätetty pois ohjelmasta Covidin takia. Kokeen ylituomarina toimi Eero Kolehmainen. Kokeen järjestelyiden puuhahenkilönä toimi Anneli Malinen. Ritva Pirhonen tuki henkilökohtaisella sijoituksella kokeisiin osallistujia.

Tulokset:

1.                         88.83 Luontopolun Tuuli, omistaja Pekka Kuittinen ja Elisa Silventoinen

2.                         72.04 Salosoinnun Kille, omistaja Urpo Moilanen

3.                         64.63 Groheia´s Pil, omistaja Petri ja Tarja Sysilä

 

Idän Valinta eli Kilvan karsintakoe järjestettiin Juuan Kolilla 24.-25.10.2020. Järjestely vastuuta oli jyvitetty monelle yhdistykselle. Kokeen keskuspaikkana toimi Kolin Ukkohirvi ja ylituomarin virassa oli Pauli Halonen Helsingistä. Kokeen järjestelyjä varjosti Covid-rajoitukset, mutta siltikin koe onnistui hyvin.

Tulokset:

1. Kaspilanmäen Alma, omistaja Sauli Toimela p. 156,54

2. Riitasoinnun RR Siru p. 155,71

3. Mujunmaan Karu p. 152,29

6. Intolan Nemo, omistaja Mika Hartikainen p. 121,79

10. Luolavaaran Lissu, omistaja Osmo Tikkanen p. 95,26

 

Yhdistyksen mestaruuskoe Ketturewohka pidettiin 19.12.2020 Joensuun Pyhäselässä. Kokeeseen osallistui 3 koiraa. Ylituomarina toimi Jussi Keronen.

Tulokset:

1.                         Pinka, omistaja Santeri Peltonen ja Henri Mutanen

2.                         Karhunkerääjän Salama, omistaja Pasi Kinnunen

3.                         Kotirinteen Moka, omistaja Aki Venäläinen

 

Yhdistyksen mestaruuskoe Susirajan Pamaus peruttiin. Kokeen järjestämiseksi varauduttiin tekemään erilaisia vaihtoehtoja ja poikkeusjärjestelyjä. Lopuksi jouduttiin erimielisten kantojen takia pitämään sähköpostikokouksena hallituksenäänestys asiasta. Hallituksessa järjestämisen kannattajien ja perujien suhde oli 4-4. Puheenjohtajan äänellä koe päätettiin perua. Perusteluina: Koetta ei olisi voinut viedä turvallisesti läpi. Covid-19 riskinä henkilöille ja susitilanne riskinä koirille.

 

PALKITTAVAT:

Kaksoisvalion arvon saavuttaneet 2020:

Suomenajokoira Alapörkän Pinsessa, omistaja Jussi Kaltiainen

Suomenajokoira Alapörkän Wallu, omistaja Ari ja Jari Tahvanainen

 

KVA arvon saavuttaneet 2020:

Suomenajokoira Koivukulman Hurja-Rita, omistaja Pauli Lappalainen ja Asko Räsänen

Suomenajokoira, Honkasuoran Melu, omistaja Mika Tarvainen ja Hanna Tarvainen

Suomenajokoira Sätöksen Unna, omistaja Ensio Meriläinen

Suomenajokoira Mulonsalon Raju,omistaja Martti Räsänen

Suomenajokoira Havukkakallion Sohvi, omistaja Raimo Hämäläinen

Suomen ajokoira Pökänpalon Ponu, omistaja Jari Kattelus

Suomenajokoira Jänisjoen Hämy, omistaja Yrjö Parviainen


MVA arvon saavuttaneet 2020:

Venäjänajokoira Bravon Lissu, omistaja Arja Nevalainen

 

Vuoden koira:

Suomenajokoira Kaspilanmäen Alma, omistaja Sauli Toimela

                             -piirinmestari

                             -Idän Valinnan voittaja

                             -Kilvan VI

 

Vuoden kettukoira:

Suomenajokoira Pinka, omistaja Santeri Peltonen ka Henri Mutanen

 

Lavikaisen pytty:

Suomenajokoira Alapörkän Wallu, omistaja Ari ja Jari Tahvanainen

 

Yhdistyksen ansiolaatta 2020:

Jussi Keronen

 

Vuoden ajokoiranainen: ei nimetä

Vuoden nuori: ei nimetä

Elämäntyö palkinnolla palkittava: ei nimetä


Vuoden tuomari/Ahkerin tuomari:

Anneli Malinen

 

SAJ:n Kultainen tuomarimerkki: ei esitetä

SAJ:n Hopeinen tuomarimerkki: ei esitetä

 

Idän valinnan toimihenkilöiden palkitseminen:

Ritva Tanskanen, Kai Tanskanen, Asko Paananen, Timo Hautanen, Hannu Palkovuori

 

Kunniapuheenjohtaja Raimo Peltosen palkitseminen 80v.

 

TOIMINTASUUNNITELMA

 

Osallistutaan SuviKarelia 2022 valmisteluihin.

Järjestetään palkintotuomarikursseja sekä perus että jatko. Ajokoe palkintotuomarien jatkokurssi Enossa 27.8.2021.

Tuetaan sekä junnuhaukkuja ja akka-ajoja.

Järjestetään Wanhan ajan seniorikoe Lieksassa.

Järjestetään Susirajan Pamaus yksipäiväisenä 27.11.2021 ja varaudutaan kaksipäiväisiin.

Järjestetään Ketturewohka Outokummussa 18.12.2021. Ylituomarina Jussi Keronen.

 

 

Tulo- ja menoarvio 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

TUOTOT

 

ARVIO2021

TOT2020

ARVIO2020

 

Jäsenmaksut

4000

3990

4200

 

Koulutus ja osallistumismaksut

200

120

200

 

Näyttely, kokeet

2500

3222,78

13500

 

Tervikemyynti

100

 

100

 

Ilmoitusmyynti

400

320

400

 

Arpajaiset

200

0

200

 

Avustukset

 

900

600

 

 

 

 

 

 

YHT

7400

8552,78

19200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULUT

Koulutus

200

234,94

100

 

Näyttely/kokeet

2500

4567,37

6000

 

 

 

 

 

Muut kulut

 

 

 

 

 

Ilmoitusmateriaali ja tarv

3000

3029,68

3000

 

Osallistumismaksut

500

330

500

 

Kone.kalusto toimisto tarv

50

24,23

50

 

Matkakustannukset

2000

550,77

2000

 

Suhdetoiminta

200

98,54

200

 

Kokous ja neuvottelu

800

621,99

800

 

Jäsenmaksut

260

233

260

 

Tieto ja rahaliikenne

500

690,6

400

 

Hallintokulut

1000

613,72

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHT

11010

10994,84

14310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuotto/kulujäämä

-3610

-2442,06

4890